Ще има ли Спешна помощ в Николаево?

Тази пролет започва ремонта на надлеза

Ръководният екип на община Николаево поиска съдействието на Областния управител за възстановяването на статута на Дирекцията за социално подпомагане.

„"Ние останахме единствената община, която няма спешна помощ. Една линейка обслужва едновременно общините Николаево и Гурково”, каза кметът на община Николаево Косьо Косев на първата изнесена приемна на областния управител Живка Аладжова. Аладжова увери общинското ръководство, че ще  разговаря  с ресорните министри за възможностите за разкриване на Спешна помощ, възстановяване на статута на Дирекция Социално подпомагане в Николаево, както и с Агенция по заетостта за отпускане на максимален брой работни места по регионалните програми за заетост. Тя се ангажира да съдейства за осигуряване на нов автобус за извозване на деца, които се обучават в училището в град Николаево.

Общинското ръководство потърсиха подкрепата на областния управител и за осигуряване на средства за финансиране на Общ устройствен план. Областният управител Живка Аладжова се ангажира да разговаря с Министъра на инвестиционното проектиране по този проблем.

Сред основните проблеми на жителите на Николаево ръководният екип на общината Николаево очерта лошото състояние на надлеза в Николаево. „Имам уверенията на Министъра на Регионалното развитие Десислава Терзиева, че през пролетта на 2014 г. ще стартира ремонта на надлеза в общината, който ще бъде финансиран от Аварийната програма на АПИ”, сподели областният управител Живка Аладжова.

Кметът на община Николаево сподели задоволството си, че проектът „Преустройство на съществуваща общинска сграда в Дом за социални услуги от резидентен тип - ЦНСТ и СЦРИ в гр. Николаево” на стойност близо 1 милион лева по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие в регионите” е одобрен и обясни, че идеята на общинското ръководство е в една част от помещенията в дома да бъдат настанени деца лишени от родителска грижа, друга част да се преустрои в  дом за стари хора, а в третия корпус на сградата да бъде изграден Център за рехабилитация. Реализирането на проекта ще даде възможност за разкриването на нови работни места, стана ясно още по време на разговорите.

Общинското ръководство на Николаево сподели със задоволство, че има заявен инвестиционен интерес за изграждане на черешова и прасковена градина, което  в бъдеще ще даде възможност там да бъдат осигурени работни места.