Спряха поръчката за ремонт на стадион "Академик"

КЗК откри нарушения по избора на изпълнител на проекта за модернизиране на градската среда в Свищов

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-кмет на Свищов по обществена поръчка за изграждането на няколко спортни обекта, става ясно от съобщение на сайта на антимонополния орган.

Става дума за поръчка за извършване на строително-монтажни работи по проект "Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов", който включва строежа на спортна площадка "Велешана" и на спортни комплекси, както и реконструкцията на тревните площи около стадион "Академик" и на част от уличната мрежа в града.

КЗК обаче е открила няколко нарушения по провеждането на обществената поръчка и по конкретно - че са незаконосъобразни решенията по процедурите за класиране на участниците и определяне на изпълнител.

Първото е, че оценителната комисия не е позволила на един от участниците ("Експрес Гаранцион" ООД) да представи доказателства, че има въведени системи за управление на качеството, стандартизирани по ISO, които обхващат дейностите по ремонт и реконструкция. Подобно нарушение е извършено и спрямо участника "Холдинг Пътища – Пи Ес Пи".

Обратно - от Консорциум "Холдинг Пътища – Пи Ес Пи" ДЗЗД комисията за провеждане на процедурата изобщо не е изискала допълнителни доказателства, че лицата, предложени за позиция експерт „Координатор по безопасност и здраве“, съответстват на изискванията на възложителя.

В тази връзка другите двама участници следва да бъде осигурена възможност да представят доказателства за съответствието на офертите им с изискванията на възложителя, уточняват от Комисията. Оттам връщат процедурата на етап разглеждане на документите в Плик 1.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен