3 млн.лв. отпускат на болницата за обновяване

Инвазивната кардиология ще бъде обезпечена

Ръководството на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – Университетска е получило уверението на министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева, че министреството ще отпусне близо 3 млн. лв. за обновяване на базата на лечебното заведение и закупуване на нова апаратура. Освен това по програма СRIP (Средносрочна рамковоинвестеционна програма) на лечебното заведение са отпуснати и утвърдени 5,5 млн. лв. за закупуване на модерен ядрено-магнитен резонанс, скенер, лапароскопска апаратура. 30% от сумата е предвидена за фонд "Строително монтажни работи". Това съобщи днес на пресконференция изпълнителният директор проф. д-р Петрана Чакърова.
На днешната среща с медиите присъстваха и заместник-изпълнителните директори на болницата д-р Тодор Пасев и д-р Стефан Шишков.
Проф. Чакърова даде информация и за актуалното  финансово състояние на болницата, натовареността на лекарите и продължаващата структурна реформа.
"През месец януари през болницата са преминали за лечение 2910 пациенти, от които 2064 са от Старозагорска област, 426 от други области. 1406 са били от община Стара Загора. През януари е генерирана заработка от над 2 млн. лв., но за съжаление без да бъдем уведомени Здравната каса блокира сумата от 264 848 лв. Това са около 20 % от приходите, които бяха обявени за надлимитни", информира проф. Чакърова. Тя съобщи и резултатите през месец февруари, когато през болницата са преминали 3046 пациенти, от които 2070 са от Старозагорска област, 491 от други области, а 1440 са от община Стара Загора.
Сред най-натоварените звена в болницата отново е Спешното приемно отделение. Приетите пациенти по спешност само за месец януари са 1387. През февруари по спешност са приети още 1650 пациенти.
"Това е единственото болнично заведение в Стара Загора, което осъществява спешна помощ независимо, че в региона има няколко частни болници", припомни проф. Чакърова. Тя съобщи още данните за операциите по спешност, които са извършени през първите два месеца от годината.
"През януари са направени общо 810 операции, от които 93 много големи хирургични операции, 239 големи, 426 средни и 52 малки операции. През февруари са направени 770 спешни операции, от които много големи са 108, големи - 210, средни 409 и малки -48. Това говори много за темпото, с което се работи в тази болница", коментира изпълнителният директор.
Д-р Чакърова не пропусна и въпросите за задълженията, като припомни, че на 22 септември, която екипът й е започнал работа са наследени 20, 138 млн. лв. дългове, от които просрочените задължения са били 18 503 976 лв.
Последните данни към 31.12. 2013 г. показват, че общите задължения са 20, 043 млн. лв., като просрочените са 18, 108 млн. лв. "Може да не сме намалили с много, но не сме позволили тези разходи да се увеличат. Правим неимоверни усилия да ги задържаме", посочи проф. Чакърова, като информира, че само през февруари болницата е изплатила 509 026 лв. задължения на доставчици. За месец януари са изплатени още 1 376 241 лв.
По отношение на структурната реформа ръководството на болницата информира, че легловата база ще бъде намалена, защото сегашната не се използва на 100%. Използваемостта на всичките 737 легла през януари е била 63,65%, а през февруари 70,39%. "Под 80% използваемост не генерира добър икономически статус, което показва, че в такъв случай легловия фонд трябва да бъде намален", информира проф. Чакърова.
По отношение на очакваните съкращения тя припомни, че до момента по собствено желание напускат болницата 38 лекари, 102 медицински сестри, 32 санитарки, 1 акушерка, 4 медицински лаборанти, 2 рентгенови лаборанти и две рехабилитаторки, което заедно с персонала в пенсионна възраст (общо 38 души) и подлежащите на пенсиониране - 40, оформя бройката от 200 души, с които се намалява персонала на заведение. Още 94 са незаетите щатове, което означава че очакваните съкращения ще засегнат около 60 до 70 души. Предвижда се съкращенията да бъдат сред персонала в АГ клиниката, където в момента работят 117 души и в админстративния персонал.
Ръководството на болницата успокои обществеността, че лечебното заведение няма да остане без специалисти по инвазивна кардиология. Сегашните трима специалисти напускат, но вече се води преговори с други, лекари, които да заемат техните места.
"Всички клинични случаи, които са с нестабилна стенокардия и нискорискови, до умеренорискови по отношение на инфаркт на миокарда се лекуват консервативно тук. Изключение са случаите, при които има висок риск и те се транспортират в Пловдив в Клиниката по инвазивна кардиология, с която имаме договорни отношение", поясни проф. Чакърова.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен