Хванаха в нарушение кмета на Ловеч

Минчо Казанджиев е назначил некомпетентна комисия да оценява проект, финансиран с европари

Комисията за защита на конкуренцията е отменила решение на кмета на Община Ловеч Минчо Казанджиев по обществена поръчка в рамките на проекта "Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч". Това информира антимонополният орган. Проектът е част от схемата за безвъзмездна финансова помощ "Зелена и достъпна градска среда" на ОП "Регионално развитие", а общината е открила обществена поръчка за извършването на строителни и монтажни работи по него.Антимонополната комисия обаче е открила нарушения по ЗОП по процедурата за класиране на участниците и определяне на изпълнител. В състава на комисията за провеждането ù не е имало достатъчно лица с нужните квалификация и опит, които да покрият всички дейности по обособените позиции. "По дейности като озеленяване, паркоустройство, изграждане на конструкции и осветление липсват експерти с адекватна квалификация и доказан опит, а този тип дейности съставляват значителна част от цялата поръчка", заявява КЗК.

По тази причина тя връща процедурата за избор на изпълнител от етап назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите съобразно мотивите в решението.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен