Нарушение по обществена поръчка за градския транспорт в Плевен

Местният тролейбусен превозвач е осигурило за процедурите некомпетентно жури

Комисията за защита на конкуренцията е отменила решение по обществена поръчка в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Плевен", който се финансира по ОП "Регионално развитие". Това информира антимонополният орган на официалния си сайт.

Става дума за решение на местния превозвач "Тролейбусен транспорт" ЕООД, който е открил процедура за изграждане на ново тролейбусно депо. Жалба е подало плевенското Обединение "Монолит хоризонт-МК".

КЗК е установила, че има сериозно нарушение в подбора на членовете на оценителната комисия, която разглежда предложенията на участниците - оказало се е, че те нямат необходимата инженерна квалификация, която да съответства с предмета на поръчката. Ето защо, според органа, оценителите са неспособни да осигурят "обективно и компетентно разглеждане и оценяване на предложенията на участниците".

Комисията е върнала процедурата от етап назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти при съобразяване с приложимите разпоредби на закона и мотивите в решението.