Как се преодоляват бедствия и аварии

Мисия

16-03-2014, 11:05

Снимка:

Областна администрация Стара Загора

Автор:

Нели Нейкова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Обсъждат превенцията на риска при бедствия и аварии

Три села без ток в Старозагорско

Нормализира се пътната обстановка

Експерти обсъдиха рисковете и кризите

В Стара Загора се проведе Международна конференция  "Бъдещето на управлението на риска в Европа".

В тази връзка е и реализацията на проекта PrismA - „Насърчаване и изпълнение на стратегии за управление и оценка на риска” на ЕК, който се изпълнява от АРИР /Агенция за регионално икономическо развитие/ Стара Загора с партньори Холандия, Португалия и Естония. Основна цел на проекта е да се създадат механизми за максимално бърза обмяна на информация за рисковете и съответно начините как да се реагира при съответния риск, каза при представянето му Нико ван Ос, Регион по безопасност Юг, Холандия. Проектът "Присма" предоставя възможността да бъдат ползвани вече разработени и оценени от ЕК стратегически документи, анализи и добри практики от различни страни-членки. Според Ос, акцент в проекта е не само навременното подаване на информация за съществуващи и/или възможни рискове, а действията на националните власти и местната общност. "Те трябва да са готови и обучени какво да правят при кризи", допълни Ос.

От началото на тази година действа и цялостен законодателен пакет на ЕС, свързан с управление на риска от природни бедствия и от човешка дейност. Промените касаят предимно силна превенция и обмяна на добри практики за преодоляване на екстремни метеорологични условия - наводнения, свлачища, земетресения, както и от човешка дейност – пожари, транспортиране на опасни вещества, трудови и производствени злополуки, в т.ч. атомни аварии. В рамките на европейското законодателство се създава и доброволно обединение на екипи при реакция в екстремни ситуации. Това каза Огнян Златев, Ръководител на Представителството на ЕК в България. По думите на Златев, ЕС има готовност да се справи с потенциална ядрена заплаха от Украйна, предвид усложнената обстановка в страната, на територията на която има 14 реактора.

Освен партньорите по проекта на срещата присъстваха Областният управител на Стара Загора Живка Аладжова, представители от Областна администрация Стара Загора, Община Стара Загора и общините от региона, РИОСВ, ЦНСМП, ПБЗН, представители на Щаба за реакции при кризи към Областния управител на област Стара Загора.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен