“Самаряни” с антистрес курс

Сдружението стартира обучителна програма за личностно израстване, развитие и решаване на проблеми

Специално разработеният антистрес курс ще помага на жени да редуцират стреса и тревожността, породени от напрежение и насилие в лични взаимоотношения.
Курсът предлага интерактивни методи, които ще стимулират жените да бъдат активни, да дават и получават подкрепа, да съумяват да творят варианти за решаване на проблеми от личен, социален и комуникативен характер.

Групата стартира на 31 март, 2014 г. и е отворена за дами от различни възрасти.
Общата продължителност на обучителната програма е 4 месеца, като сесиите ще се провеждат два пъти месечно (през понеделник) от 17.30 до 19.30 ч., в една от залите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – град Стара Загора, намиращ се на ул. „Христо Ботев“ № 205. 

Задачата ще бъде в условията на отворена група всеки да научи нещо важно за себе си и другите, което да му върши работа в ежедневието.
Посещението на антистрес групата няма такса за участие, като максималният брой на участниците е 21 жени.

Желаещите да се включат е необходимо да заявят интереса си на ел. поща: [email protected] или да се свържат с организаторите на тел.: 0878 394 250
Позитивизмът и доброта настроение са задължителни.
 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен