Археологическите проучвания няма да забавят Водния проект

По трасето разкриха останките на строената през 16-17 в. Чифте баня

Археологическите проучвания няма да забавят реализацията на Водния проект, който изпълнява Община Стара Загора. По трасето, което минава през централната градска част, изпълнителите на проекта разкриха останките на строената през 16-17 в. Чифте баня - турска баня.

В момента екип от специалисти на Регионалния исторически музей извършва проучване на обекта. Проучването е разпоредено от Министерството на културата, а след приключването му, от ведомството ще вземат решение за съдбата на обекта.

В момента строителите работят на централната алея на парк „Пети октомври“ , което е в рамките на археологическия резерват „Августа Траяна“, но засега не са направени нови открития. Извършваните дейности са съобразени със сроковете на изпълнението на Водния проект и няма да го забавят. Той ще бъде приключен в срок до края на годината, твърдят от екипа.

Интегрирания воден проект на Стара Загора включва изграждане, рехабилитация и модернизиране на около 27 км. канализационна мрежа и реконструиране на над 2 км. водоснабдителна мрежа. С изпълнението му ще бъде завършен целият канализационен цикъл на Стара Загора и ще бъдат решени напълно проблемите с водоснабдяването и канализацията на града.

Интегрираният воден проект за Стара Загора е на обща стойност 40, 4 млн. лв. Община Стара Загора получи от Министерството на околната среда и водите почетен знак и грамота за най-бързо преминал през оценка европейски проект.