Откриват базата на Дневен център за възрастни в Казанлък

Военноморските сили на САЩ финансираха обекта

На 24 март от 14 часа в Казанлък ще бъде открита базата на Дневен център за възрастни хора с увреждания. Центърът е резултат от съвместен проект на  Община Казанлък и Фондация „Сийдър”, финансиран по Програмата за Хуманитарна помощ на Отдел за Военно сътрудничество към Посолството на САЩ в Република България.

Дневният център ще предоставя услуги на хора с увреждания на възраст от 18 до 35-годишшна възраст и е разположен в общинската сграда, където от 5 години е открит и успешно работи Дневният център за деца с увреждания от 3 до 18 години. Сградата се намира на  ул. „Петьо Ганин“ 41 в Казанлък.

Материалната база на Дневния център за лица с увреждания над 18 години е напълно изградена и завършена. Стойността на проекта е 130 000 щатски долара, като финансирането е от Европейското командване на Военноморски сили на САЩ, Хуманитарна програма за помощ EUCOM, без съфинансиране. Базата е изградена в завършен вид, модерна и отговаряща на всички изисквания. Центърът е оборудван със зала за трудотерапия, кабинет за психологични и социални консултации, кухненски кът за придобиване на полезни умения, многофункционална зала с различни кътове - за почивка и отдих със съоръжение за повдигане на лежащи, кът за социални контакти, кът за рехабилитация, кът за ежедневни дейности. Съществува пряк достъп до дворното пространство, което ще подпомогне развиване на дейности като градинарство. Амбицията на ръководния екип е през 2014 г. да бъде обособена и дърводелска работилница. Дворът на Дневния център е направен с необходимата достъпност за хората, придвижващи се с помощни средства.

С дейността си Дневният център за възрастни хора с увреждания с капацитет 15 потребители и 6 души персонал ще надгражда съществуващата услуга, която предлага Дневният център за деца с увреждания. Центърът ще позволи на потребителите да продължат да ползват дневни грижи и рехабилитация, както и възможност техните семейства да водят активен социален живот и да бъдат трудово заети.

До този момент за лица с увреждания над 18 години в община Казанлък не е налична социална услуга, която да гарантира тяхното равноправно положение, да спомогне  за преодоляване на социалната изолация и придобиване на полезни умения с цел повишаване качеството им на живот. Потенциални потребители са и младежите от съществуващото Защитено жилище в с. Овощник, а през 2014 г. предстои разкриването на още едно Защитено жилище. Така необходимостта от услугата, която подкрепя процесите на деинституционализация и подпомага тяхното развитие и преодоляване на социалната изолация, става още по-голяма.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"