Депутатите приемат окончателно Закона за Сметната палата

В дневния ред на парламента е и второто четене на Законопроекта за потребителския кредит

Продължава работата по второто четете на Закона за Сметната палата. Очаква се днес той да бъде приет окончателно. В дневния ред на парламента е и второто четене на Законопроекта за потребителския кредит.

До момента депутатите определиха правомощията на предсдедателя на Сметната палата, който ще си избира заместник от останалите членове когато отсъства и ще упражнява правомощия на първостепенен разпоредител с бюджета. Министерският съвет не може да изменя проекта на бюджета на Сметната палата, а само да изразява становище пред Народното събрание. Сметната палата ще провежда изпит за назначаване на одитори. Според гласуваните текстове предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя и членовете на Сметната палата, освен при смърт, ще е възможно и по тяхна молба.

Промените в закона за потребителския кредит предвиждат разширяване на законовия обхват и по отношение на кредити под 400 лв, поради зачестяващата практика на отпускане на "бързи" кредити при неизгодни условия. С новите текстове се забранява на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на банката при предоставянето на кредита. Става дума за такси и комисионни за одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"