Слънчев Бряг на печалба за първи път от 5 години насам

Собственият капитал на дружеството в края на периода е 7 257 хил. лв.

Дружеството Слънчев Бряг Холдинг АД е реализирало печалба за 2013г., в размер на 158 хил. лв. Това е първата печалба в последните пет години, повелява историята.

Общите приходи в края на 2013г. са 812 хил. лв. Общите разходи отчитат ръст от 321.94 % спрямо предходния период до 654 хил.лв. Към 31 декември 2013г. дружеството показва печалба на акция в размер на 0.41лв. Данните са от одитираният Баланс/Отчет на дружеството за 2013г.

Собственият капитал на дружеството в края на периода е 7 257 хил. лв. , като спрямо 2012г. се е увеличил с 14.94 %, съобщава money.bg.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през 2013г.:

Общ брой изтъргувани акции: ( 25 430 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 4 бр. )
Минимална цена: ( 1.000 лв. )
Максимална цена: ( 5.000 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 1.051 лв. за акция. )