Делото за Музея на религиите е днес

В Апелативен съд Пловдив ще се проведе първото заседание

Първото заседание на Апелативния съд в Пловдив по делото за собствеността на Музея на религиите в Стара Загора е насрочено за днес. То е образувано след като Главно мюфтийство обжалва решението на Окръжния съд в Стара Загора, взето в края на миналата година, с което бе отхвърлено искането им за собственост върху сградата и прилежащи терени.

На 26 февруари тричленен състав на гражданско отделение на Апелативен съд Пловдив разглежда делото и излиза с определение, което не подлежи на обжалване. С него е насрочена дата за първото заседание на съда и се отхвърля отправеното от Главно мюфтийство искане за допълнителен разпит на свидетелка.

Главно мюфтийство претендира и за възстановяване на разноските, които са направени по двете дела.

Като ответник по жалбата им е посочен министърът на регионалното развитие, представляван от областния управител на област Стара Загора. Помагачи са Министерството на културата и Община Стара Загора.

И трите институции са изпратили писма, с които настояват съдът да отхвърли жалбата на Главно мюфтийство и да остави в сила решението на първата инстанция.

Междувременно през старозагорски медии председателят на Окръжен съд Стара Загора Тоньо Тонев прогнозира, че делото ще бъде спряно. Причината за това е съдебният спор за правоприемство между мюсюлманското вероизповедание и мюсюлманското ханефитско вероизповедание с представител Недим Генджев. По тази причина в края на март Пловдивският апелативен съд вече отложи делото за собствеността на Куршум джамия в Карлово. Подобна съдба вероятно ще имат и останалите дела, заведени от Главното мюфтийство за права върху имоти в цялата страна.

Тонев прогнозира, че до произнасяне на решение по казуса между мюфтийствата се очаква спирането на всички спорове за т. нар. вакъфски имоти, сред които е и джамията в Стара Загора.