450 лв. минимална заплата през 2017г.

Данъчни ставки, социални и здравни вноски няма да се променят

Кабинетът обсъжда днес на редовното си заседание с плавно нарастване минималната работна заплата да стане 450лв. през 2017г.

По предварителните разчети размерът на максималния осигурителен праг също ще се увеличава плавно, като през 2017 г. ще достигне 3000 лева.

Очаква се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да бъде увеличен до 168,50 лева от 1 юли 2017 г. Всяка година от периода ще бъдат заделяни по 100 млн. лева годишно за коледни и великденски добавки за пенсионерите, като парите ще бъдат заложени в бюджета.

От догодина се очаква и да започне ръст на възрастта и стажа за пенсиониране, като крайната цел е мъжете да се пенсионират на 65 години до 2021 г., а жените - на 63 г. и осем месеца, но от 2022 г. да продължат да „догонват” възрастта за пенсиониране на мъжете. Основните данъчни ставки, социалните и здравните вноски не се очаква да бъдат променяни.