Асоциация на парковете в България на Тома Белев е получила 4.8 млн. франка от швейцарска програма

НКГ "Природа за хората и регионите" настоява за проверка по какъв критерий и как асоциацията е избрана за финансиране

В началото на 2013 година Асоциация на парковете в България е получила 4.8 млн. швейцарски франка от Швейцарската програма за сътрудничество и Министерството на земеделието и храните, въпреки, че от 2008 година насам сдружението се управлява незаконно от председателя Тома Белев. За това алармираха от Национална гражданска коалиция „Природата за хората и регионите”

В консорциума, който получава парите, участва и WWF България (филиал на WWF – Световен фонд за дивата природа, регистриран в град Морж, Швейцария), с ръководител Весела Кавръкова (съпруга на Тома Белев). Милионите са осигурени освен от швейцарската програма - 4.2 млн. франка, и от Министерство на земеделието и храните - 600 000 шв. франка.

НГК „Природата за хората и регионите” е изпратила писмо с искане за проверка от МЗХ, Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Посолството на конфедерация Швейцария у нас и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за информация по какъв критерий и как е избрана да получи средствата Асоциацията на парковете.

В писмото се настоява още за проверка на легитимността на сдружение „Асоциация на парковете в България“, съдружник в консорциум, който изпълнява проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие в селските райони“ на стойност 4.8 милиона швейцарски франка.
Асоциация на парковете в България е организация, в чийто Управителен съвет участват представители на пет държавни дирекции на природни парка. Асоциацията трябва се представлява от директора на дирекция на ПП „Витоша“ съгласно устава, но и в момента продължава да се представлява от Тома Белев, независимо, че той не е директор на ПП „Витоша“ от февруари 2012. Освен това от 2008 г., когато е изтекъл мандатът на тогавашния Управителен съвет и Председател, не е провеждано Общо събрание на асоциацията и не е избирано ново ръководство. Т.е. вече шест години „Асоциация на парковете“ е с нелегитимен Председател и членове на Управителния съвет. Проверка на гражданската коалиция е показала, че асоциацията не е провеждала общо събрание от датата на регистрацията си през 2003 г. досега, а мандатът на управителния съвет е петгодишен. Документите сочат, че Тома Белев няма законно право да подписва договори и да управлява средства на асоциацията.

Друг смущаващ факт е, че в проекта е заложен очакван резултат: „Катализиране доразвиването на гражданското общество и даването на възможност да се изгради допълнителен капацитет на Коалицията „За даостане природа в България”.
"Искаме да обърнем сериозно внимание, че такава коалиция не съществува в правния мир като надлежно регистрирано юридическо лице в обществена полза в съда в регистъра на Министерство на правосъдието. А нерегистрирана коалиция в обществена полза не може да бъде бенефициент на каквото и да било резултати/ползи по проект, финансиран с публични европейски средства", подчертават от НКГ "Природа за хората и регионите".
Асоциация на парковете в България, заедно с коалицията „За да остане природа в България“, са най-големите противници за реализация на туристически проекти по планините. Същите организации правят и непрекъснати протести срещу инвестиционни проекти по морето и други части на страната и водят стотици дела срещу общини, фирми и държавата. Те са и най-големите клеветници до Европейската комисия в Брюксел, вследствие на което на България има наложени финансови санкции за стотици милиони евро.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен