Полша преоткрива бг бит и традиции в партньорство с Казанлък

Факт е третата работна среща по съвместен проект на общините Казанлък и Кошенчин

В дните на Празника на розата се състоя третата работна среща на партньорите от община Кошенчин– Полша, и община Казанлък, работещи от м. септември 2013 г. по Проект за регионално партньорство, секторна програма „Коменски”.
В рамките на работната визита се проведе конференция на тема: "Местната политиката в областта на образованието и опазването на традициите", в  която активно участие взеха и гостите от Полша. В делегацията бяха включени Председателят на комисията по образование в общинския съвет на община Кошенчин, двама общински съветници - членове на тази комисия, секретарят, главният счетоводител на общината и четирима учители.
Те споделиха и първите си впечатления от образователната реформа, провеждана в тяхната страна от м. септември 2013 г.
Партньорите от Полша посетиха и ЦДГ № 9 “Слънчице“, СОУ „Екзарх Антим І“ и ОУ „Св.Паисий  Хилендарски“, където бяха посрещнати от децата с много песни и танци. Проведени бяха и срещи с учителските колективи, на които бяха обменени опит и впечатления от образователните системи в двете страни.

На официалната среща със заместник-кмета на община Казанлък Лилия Цонкова гостите споделиха прекрасните си впечатления от срещите с хората, от песните и танците на ритуала „Розобер“, от богатството на Празничното шествие в чест на Царица Роза, от видяното в детските градини и училищата.

На въпроса кое най-силно ги е впечатлило, секретарят на община Кошенчин сподели две неща– изключитено голямото участие на малки деца и ученици в представянето на местни народни традиции и обичаи, както и българската баница.
За „вкусните” впечатления на гостите особени заслуги имат участниците в „Хляба на българина- обред, бит и вяра”, проведен по инициатива на Община Казанлък със съдействието на ПГ по лека промишленост и туризъм.