Обстановката в Турия

Обзор на деня

След инициираната от областния управител Живка Аладжова среща между нея и директора на РЗИ Стара Загора, екипи на Здравната инспекция са извършили оглед на 5 къщи, засегнати от наводнението в село Турия, на гробищния парк, на двата водоема, детската градина, кабинетите на общопрактикуващите лекари и на една кравеферма в района.

Издадени са предписания на кметския наместник Невена Соколова и на кмета на Община Павел баня Станимир Радевски за дезинфекция и почистване на засегнатите къщи от специализирана фирма, за да се ограничи в максимална степен опасността от заразни заболявания. На общопрактикуващите лекари е предписано да следят заболяваемостта от чревни инфекции и при съмнения или данни за такива незабавно да информират РЗИ. На ръководството на детската градина е издадено предписание докато не са обявени данните от анализа на питейната вода. да се използва за пиене и готвене само бутилирана вода.

Кметската управа има ангажимент да информира населението да не използва вода за питейно-битови нужди от собствени източници. Не се препоръчва използването на вода за пиене и от Централния водоизточник до сряда, когато ще са готови резултатите от микробиологичния анализ. Резултатите от химичния анализ на вода вече са готови и показват, че няма отклонение от нормата. Извършено е обеззаразяване на двата водоема. Няма поражения и по централния водоизточник. Изследван е остатъчния хлор, който е в норма. Няма видими поражения в гробищния парк и не се налагат допълнителни мерки.

В кравефермата всички 53 животни са живи и не се налага сезиране на Агенцията по безопасност на храните.

От резервите на Областния съвет на БЧК Стара Загора са осигурени за пострадалото население в Турия бутилирана минерална вода по 3 литра на човек, минерална вода за нуждите на детската градина, одеяла, хигиенни материали и дезифектанти.