ОИЦ-Пловдив с нова информационна кампания

Продължава активната си работа през лятото

Областен информационен център – Пловдив (ОИЦ – Пловдив) продължава активната си работа през лятото и стартира нова информационна кампания.  Тя ще се проведе във всичките 18 общини на територията на Пловдивска област и ще премине под мотото „ДА  продължим ЗАЕДНО“. Това стана известно по време на пресконференция, на която бе обявено официално, че проектът може да се смята за много успешен и заради това той се продължава с още близо година. Брифингът бе проведен съвместно с екипа на общинско предприятие „Европейски политики и сътрудничество“ към община Пловдив, начело с директора му Милка Нанова.

Основни цели на новата информационна кампания на ОИЦ – Пловдив ще бъдат популяризиране на стартиралия програмен период 2014 – 2020 година и перспективите на новите оперативни програми в него и новите възможностите за европейско финансиране. Други акценти ще бъдат добрите практики и „научени уроци“ от успешно реализирани проекти, финансирани по оперативните програми, както и популяризиране на работата на мрежата от 28 информационни центъра в страната и нейните национални инициативи.

Новата кампания отново ще бъде насочена към различни целеви групи по места, с организиране и провеждане на разнообразни информационни дни, пресконференции, семинари, кръгли маси и неформални инерактивни информационни форуми и срещи с потенциални ползватели на европейско финансиране от оперативните програми.

На пресконференция Областен информационен център – Пловдив отчете с много факти успешата работа на екипа от началото на дейността му. За това говори продължаването на проекта, чийто бенефициент е община Пловдив.

Над 6 900  участника от 18-те общини в Пловдивска област са се включили активно в 178-те информационни събития, организирани и проведени от ОИЦ – Пловдив досега. От началото на 2014 година екипът е провел две мащабни информационни кампании, в които е реализирал нови 76 информационни събития с над 2800 участника в тях. Освен тях, Центърът е участвал и в над 100 свои и чужди информационни кампании, съпътстващи събития и форуми, кръгли маси, конференции, семинари и информационни дни. Над 3800 са потърсили досега информация от ОИЦ – Пловдив  по телефона, по електронна поща и по време на информационни събития за възможностите за кандидатстване с проекти, от които близо 1600 са посетители на място в офиса. Ползватели на услугите на ОИЦ са били освен от български граждани, така и от държави като Германия, Испания, Великобритания, Чехия, Косово, Кипър, Италия, Малта, Латвия, Полша и други, сочи статистиката.

Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОИЦ – Пловдив работи в рамките на успешен проект на община Пловдив,    №BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 „Изграждане на областен информационен център в  Пловдив“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен