Хората са създадени по шаблони (Снимки)

Всички ние сме клонинги на точно 500 образеца

Населението на Земята превишава 7  милиарда души, но всичките тези милиарди са само клонинги (копия) от 500 изходни образеца. Как да не си спомним думите от Библията – “Бог ни е създал по своя образ и подобие” и легендите за това, че някога на Земята дошли богове, които създали човешката раса.

Разказите, легендите и митовете на Земята ни подсказват за нашия произход. Много истории говорят за това, че в началото на времената на нашата планета долетели “богове“, или по-просто казано – представители на извънземна раса. Може би са претърпели авария и не са могли да се върнат на своята планета, а може би са били екипаж на кораб “сеяч“, летящ по безкрайните простори на Космоса и създаващ обитавани светове.

Тези 500 шаблонa съществуват като отражение на вътрешния и външния образец на тялото и външността. 62-годишният фотограф Франсоа Брюнел от Монреал прекарал последните 12 години в търсене на тези шаблони по целия свят.
Той е събрал доказателства за идентичността на съвсем непознати хора със сходни физически характеристики. Хора от различни точки на планетата, които не са свързани помежду си по никакъв начин, се оказват почти идентични по физически и външни признаци.

В началото на живота човешките ембриони се създават с помощта на шаблон, а после се коригират съобразно генния код на родителите. Изходният клонинг се изменя, което създава видимост за уникалност и разнообразие на човешкия вид, но изходният шаблон все едно се запазва като част от този нов шаблон. Всеки нов човек се създава по изходния „прототип“ и всеки път при раждането на нов човек, той по същество създава отново самия себе си.

Геномът на родителите видоизменя външността на новия човек, но в 1% от случаите това не се случва, което позволява да се намерят и да се изчислят изходните 500 модела, по които сме създадени ние всички – целият род на “Разумния човек”, съществуващ днес на планетата.