София става отделен туристически район

Разделят странат на 9 специализирани региона, които да привличат поотделно туристи към страната ни

Нова туристическа концепция предлага Националният център за териториално развитие. Тя предвижда разделянето на страната на 9 специализирани района, които да обхванат диференцирано туристическия поток на база специфичните си характеристики.

Целта е родният отрасъл да се раздели на няколко комплексни регионални туристически продукта, които да се рекламират поотделно, но да се координират и да си комуникират в дейността си.

В крайна сметка идеята е миксът от отделни туристически продукти да свали финансовата тежест на тяхното управление.
Проектът включва обособяването на девет района с условни имена, дадени на база географското им разположение. Ако бъде успешен, тези имена ще се сменят с по-атрактивни, асоцииращи с основната туристическа дейност на регионите.

Ето какво е готвеното регионално разделение:

Район "София" - делови и културен туризъм;

Район "Дунав" - културен и круизен туризъм;

Район "Рила-Пирин" - планински и религиозен туризъм;

Район "Родопи" - планински и селски туризъм;

Район "Розова долина" - здравен и културен туризъм;

Район "Тракия" - културен и винен туризъм;

Район "Стара планина" - планински и екотуризъм;

Район "Бургас" (Южно Черноморие) - морски и културен туризъм;

Район "Варна" (Северно Черноморие) - морски и спортен туризъм.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен