Проект ще учи децата в предучилищна възраст на емоционална култура

През септември в 12 столични училища ще бъде реализиран проектът „Приятелите на Зипи", в който ще участват деца от предучилищни паралелки

Целта на проекта е да помага на подрастващите още в ранна възраст /5-7 години/ да разпознават чувствата си и да се справят с емоционални кризи. Това заяви по време на пресконференция за представянето на проекта Мария Чомарова, изпълнителен директор на Фондация „Асоциация Анимус", която осъществява пилотно проекта в България.

„Приятелите на Зипи" е училищна програма с доказана ефективност в превенцията на насилието и агресията в училището, която работи в 28 държави. У нас тя се провежда с подкрепата на Столична община и Министерството на образованието и науката, като се финансира по програма за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014г. Оператор на програмата е Институт "Отворено общество" и Фондация "Работилница за граждански инициативи" .

Програмата „Приятелите на Зипи" се осъществява в рамките на 24 урока и е изградена от поредица илюстровани разкази за насекомото „пръчица", наречено „Зипи" и група деца, които му помагат да се справи в различни ситуации въпреки своята „уязвимост". Децата слушат и обсъждат проблемите от разказите и участват в забавни дейности /рисуване, ролеви игри/. В средата на тази година децата, преминали през програмата в световен мащаб ще достигнат 1 милион, сподели Карълайн Игър - програмен директор на благотворителната, независима организация: "Partnership for children", носител на авторските права на програмата "Приятелите на Зипи".

Държавните образователни изисквания са ориентирани към академични резултати, за това този проект е интересен, защото създава среда за развитие на детската личност и придобиване на емоционална култура, смята Ирена Димитрова - директор на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм" към Столичната община.