До края на септември приемат молби за помощи за първокласници

Миналата година 2423 първолаци са получили еднократни суми

До момента в дирекциите „Социално подпомагане” в Старозагорска област са подадени 866 молби за отпускане на целева помощ за първокласници.

Размерът на помощта е 250 лева. С тези средства родителите на бъдещите ученици ще могат да им купят дрехи и учебни пособия, необходими за новата учебна година.
Право на подпомагане имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище. Друго условие е средномесечния доход на член от семейството за предходните 12 месеца да бъде по-нисък или равен на 350лева.
Този критерий не се изисква при деца с трайни увреждания, първокласници с един родител и подрастващи, настанени в приемни семейства, при близки и роднини.
Молбите за отпускане на целевата помощ се подават в дирекциите „Социално подпомагане” по постоянен адрес на родителя след записването на детето в първи клас, като документите се приемат до края на септември.
За 2013г. в област Стара Загора са отпуснати 2423 еднократни помощи за първокласници, като 975 от тях са в община Стара Загора.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен