Атанаска Николова: Имаме ангажимент да възстановим плащанията към общините

Ангажиментът, който служебният кабинет е поел, е да се възстановят плащанията от страна на бюджета към общините и съответно това респективно ще бъде и намаляване на задълженията на общините към строителния бизнес, увери Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите на въпрос дали има някаква възможност да се отпуши ОП „Околна среда” за Бургас.

"Това касае не само ОП "Околна среда”, но и ОП „Регионално развитие”, защото там също има спрени средства от страна на ЕК по две от осите. Както за останалите общини, така и за Бургас ще бъдат осигурени финансови ресурси, за да се разплащат проектите и те да се изпълняват ритмично. Бургас е една от общините, които изпълняват проекти по ОП ‘Околна среда”, както за всички бенефициенти, от февруари бяха спрени разплащанията точно във връзка със спрените средства от страна на ЕК от една страна и във връзка с бюджетния ограничен ресурс, което действително доведе до много проблеми както за общините, така и за строителния бизнес", каза Николова, цитирана от Агенция "Фокус". Тя добави, че на този етап работата й в община Бургас ще се поеме от другите зам.-кметове.

"Дирекция „Околна среда”, а и Дирекция „Европейски програми и проекти” вече имат изключително добър капацитет, така че надявам се отсъствието ми да не се отрази негативно на работата на двете дирекции, на които аз съм ресорен зам.-кмет". На въпрос- ще се забавят ли проектите, по които е работила към момента в община Бургас, поради отсъствието й Николова отговори, че назначението й като зам.-министър на околната среда и водите в никакъв случай няма да се отрази на работата.

"Организацията на работата на общината е такава, че всеки проект има изграден екип , звено за управление на проекти, което е с изключително компетентни и мотивирани експерти. Те продължават в ритъм изпълнението на дейностите", допълни Атанска Николова. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"