Наръчник ще напътства за действие при бедствия

Здравната инспекция е изготвилаинструкции за справяне с аварии и катастрофи

Информационният наръчник е резултат от проведеното в продължение на 12 месеца обучение на служителите по Оперативна програма „Административен капацитет". Проектът е финансиран от Европейския социален фонд. Той е стартирал в началото на септември 2013 г. и приключва в началото на същия месец през тази година. Стойността му е 80 259 лева.
„В проекта се включиха ръководния екип, инспектори, експерти и специалисти от инспекцията. Проведохме няколко обучения и семинари и резултатът вече се вижда. Проучванията ни показват между 20 и 30% повишаване на удовлетвореността на потребителите на услугите на РЗИ", обясни инж. Светла Карастоянова, ръководител на проекта и секретар на РЗИ.
За изготвянето на наръчника от РЗИ са потърсили съдействие от колегите си в Бургас и Хасково, които вече имат опит в подобни ситуации, както и от други институции като Областната дирекция на МВР, община Стара Загора, Областната дирекция по безопасност на храните, Регионалната инспекция по околна среда и води и други.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен