Пускат на търг кафенето в Дома на културата

Единодушно решиха общинските съветници в Пловдив

С 35 гласа "за" и нито един "против" и "въздържал се" общинските съветници в Пловдив одобриха обявяването на публичен търг с явно наддаване за кафе-аперитива в Дом на културата "Борис Христов".

Предвижда се помещението да бъде отдадено под наем за 10 години, като началната тръжна цена е 990 лв. без ДДС. Кафенето се намира на партерния етаж на сградата и е с площ 108,20 кв.м. Към него има и тераса, която е с площ малко над 90 кв.м. 

Припомняме, че преди около месец отвори врати и кафенето, което е разположено на Римския стадион. Наемът, който общината получава за него, е 4300 лв. без ДДС.