Рекорден брой проекти по Националната програма за младежта

След 5-месечно забавяне програмата тръгна отново

Рекорден брой от 182 проекта на неправителствени младежки организации са подадени по стартиралата след 5-месечно забавяне Национална програма за младежта. Средствата, отпуснати за 2014 г. са в размер на 920 000 лв, съобщиха от пресцентъра на младежта и спорта.
Вследствие на закъснението, екипът на служебния министър Евгения Раданова удължи срока за кандидатстване и проведената информационна кампания.

Програмата е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младежите в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.
Служебното ръководство на Министерството на младежта и спорта стартира и процедура за финансова оценка на приключилите проекти за периода 2013-2014 г., която също беше забавена.

През изминалите два месеца беше поставено начало на деполитизирането на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта, който е консултативно звено за обсъждане на държавната политика в областта на младежта.  До момента функциите на този съвет са били “помощни”, без правилник и критерий за подбор на членовете му. В момента вече тече публично обсъждане на подготвения от екипа на зам.-министър Калин Каменов правилник, а получените заявки за участие в него са от 25 неправителствени организации.

Съветът ще функционира като консултативно звено към Министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища и инициативи, за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на прозрачност и публичност.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен