ОИЦ представя в снимки изпълнените проекти със средства по оперативни програми

Фотоизложбите ще бъдат открити от 24-ти до 28-ми ноември

В периода 24–28 ноември 2014 г. мрежата от 28 областни информационни центъра в страната ще проведат обща инициатива под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“. В рамките на инициативата ще бъдат организирани изложби и събития във всичките 264 общини на територията на Република България, които целят:

• Да се представят успешно изпълнени проекти по оперативните програми от периода 2007–2013 г.;
• Да бъдат представени приоритетите на оперативните програми от програмен период 2014–2020 г.;

Областният информационен център в Стара Загора ще подреди и открие фотоизложби във всички общини от региона, като представи успешни проекти, реализирани със средства по оперативните програми на територията на областта.

Фотоизложбите ще бъдат открити в следния ред:

• 24.11.2014 г. – гр. Стара Загора, конферентна зала на Областна администрация – 9,00 часа
• 24.11.2014 г. – гр. Казанлък, изложбена зала на ул. Искра 4 – 10,30 часа;
• 24.11.2014 г. – гр. Павел баня, залата до туристическия информационен център – 14,00 часа;
• 25.11.2014 г. – гр. Стара Загора, пред сградата на общината – 10,30 часа и в залата на Областна администрация – 14,00 часа;
• 25.11.2014 г. – гр. Гълъбово, фоайе на сградата на общината – 10,00 часа;
• 25.11.2014 г. – гр. Раднево, градска художествена галерия – 13,30 часа;
• 26.11.2014 г. – гр. Мъглиж, зала на читалище „Пробуда 1869“ – 10,00 часа;
• 26.11.2014 г. – с. Опан, първи етаж на сградата на общината – 13,30 часа;
• 27.11.2014 г. – с. Братя Даскалови, сградата на общинтата – 10,00 часа;
• 27.11.2014 г. – гр. Чирпан, фоайе на ІІ етаж в сградата на общината – 13,30 часа;
• 28.11.2014 г. – гр. Николаево, общинска данъчна служба – 10,30 часа
• 28.11.2014 г. – гр. Гурково, фоайе на туристическия информационен център – 13,00 часа.