Изобретиха роботи, които се адаптират към околната среда

Ако роботът се нуждае от нова част, той може да си я принтира, или да се справя без нея

Учени от Университета на Осло са създали трикраки роботи, които имат способността да се адаптират към околната среда, пише "Фокус", цитирайки Popular Science. 

Изследователите използват компютърна програма, за да проектират роботи с определени характеристики. Те биха могли, например, да дадат задание за малък робот, който може да се движи с определена скорост и да се катери по скали, а компютърната програма създава различни проекти. Проектите се съпоставят във виртуална битка, която показва кой най-точно отговаря на нуждите, зададени от изследователите. 

Проектът, който се справи най-добре по време на симулациите, се произвежда от 3D принтер и тестването му продължава в реалния свят с идеята да се усъвършенства още повече. Ако роботът се повреди или установи, че се нуждае от нова част, той може или да я принтира, или да се адаптира, така че да се справя без нея.

Създателите на приспособимите машини посочват, че в бъдеще роботите ще трябва да изпълняват задачи „в дълбоки мини или на далечни планети, в радиоактивни бедствени зони, в опасни свлачища и на океанското дъно под Атлантика“. Това са екстремни условия, в които човек не би могъл да издържи, отбелязват учените.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен