Пада лимитът за лечение на българи в чужбина

Гражданите, които не могат да проведат лечение в страната, ще получат необходимото лечение в чужбина

Да отпадне лимитът от 180 хиляди лева за лечение на българи в чужбина предвижда проект за изменение на Наредба №12, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването. Промените са публикувани на 10 декември и се касаят за финансиране на лечение на български граждани над 18-годишна възраст, когато това лечение не може да се осъществи у нас.


Министерство на здравеопазването анализира всички постъпили заявления по реда на Наредбата и установи, че от 2012 г. до настоящия момент от всички 179 финансирани лечения на пациенти в чужбина при 10 заявления за финансиране, предимно на органна трансплантация, предоставените оферти значително надвишават този лимит, уточняват от ведомството.


Останалите средства се набавят от пациентите най-често чрез събиране на дарения, благотворителни концерти и др. Последното удължава времето за започване на необходимото лечение до няколко месеца, затруднява достъпа на българските граждани до своевременно лечение и поставя пациентите в неблагоприятни условия да търсят финансови средства.
След направените обсъждания Министерство на здравеопазването взе решение в интерес на българските пациенти да отпадне лимитът при финансиране лечението на български граждани в чужбина по реда на Наредбата.


Чрез премахване на ограничението се гарантира, че българските граждани, които не могат да проведат лечение в страната, ще получат необходимото лечение в чужбина, което е израз на провежданата от Министерство на здравеопазването политика на гарантиране на достъп, своевременност и качество на медицински дейности, допълват от МЗ.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"