Депутатите ще гласуват Законопроект за Сметната палата

Ще бъдат разгледани и промени в Закона за туризма

Депутатите ще гласуват на второ четене Законопроект за Сметната палата. В мотивите към него се посочва, че се възстановява моделът на върховна одитна институция - модел на действена, рационална и ефективна институция, предназначен да подобри законосъобразното, ефективното, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности.

Предвидена е тричленна професионална колегия – председател и двама заместник-председатели, които вземат всички решения и вътрешни актове с единодушие. Възстановяват се правомощията на Сметната палата по административно наказване за нарушения на Закона за обществените поръчки, както и възможността да не се извършват финансови одити на малките общини до 10 млн. лева.

Народните представители ще разгледат още промени в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и в Закона за туризма.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия