В казанлъшко училище ще обучават по швейцарски модел

Швейцария хареса ПГ „Иван Хаджиенов“ проект в професионалното образование

Проектът „Швейцарска подкрепа за въвеждане на швейцарската дуална образователна система в България“ е разработен от екип от швейцарски и български експерти за подкрепа при въвеждане принципите на швейцарската дуална образователна система в България и касае професионалното образование в сферата на машиностроенето и млекопреработването.

Проектът се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и ще се реализира съвместно с Министерството на образованието и науката с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката в периода 2015-2019 г.
Проектът предвижда от учебната 2015-2016 г. в България да започне обучение по швейцарския модел по две професии в три училища, като през всяка следваща година се прибавят още 2 нови професии и три други професионални гимназии. Едно от училищата, към което бе проявен интерес от страна на екипа на проекта е ПГ „Иван Хаджиенов“ в Казанлък.
Като първа стъпка в процеса на изработване на учебните програми се предвижда швейцарските експерти да проведат срещи с работещи в съответния отрасъл специалисти. Екипът по проекта разчита много на подкрепата на бизнеса за реализиране на швейцарския модел.
Това стана ясно на среща днес в града на розите между програмния директор на Швейцарския офис за сътрудничество към Швейцарското посолство у нас Герасим Герасимов и кмета на община Казанлък Галина Стоянова.
В Казанлък са регистрирани 3300 предприятия и фирми, които са работещи. 70% от тях са в сферата на машиностроенето, каза по време на срещата кметът на община Казанлък Галина Стоянова. От срещите с бизнеса става ясно, че изпитват нужда от квалифициран персонал в машиностроенето и именно в тази посока Казанлък е подходящ за реализация на проекта, чиято основна цел е издигане нивото на професионалното образование.