Окончателно одобриха новите правила за отглеждане на ГМО в ЕС

Държавите, в които се отглеждат такива култури, ще имат задължение да не допускат трансгранично замърсяване

Новите правила, които дават възможност на страните от общността да забранят или ограничат отглеждането на генно-модифицирани организми (ГМО), бяха окончателно одобрени от Съвета на ЕС и ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официалния вестник на ЕС, съобщи investor.bg.

Това става ясно от съобщение на сайта на Съвета. Промяната става чрез изменения в Директива 2001/18/ЕО.

Новите правила дават право на страните от ЕС да поискат промяна на географския обхват по време на процедура за разрешение на отглеждане на ГМО в общността. Промените предвиждат още и отказ след като е дадено разрешение за отглеждане на ГМО.

Тогава държавите от ЕС могат да забранят или ограничат отглеждането на културите с аргументи, свързани с целите на политиката за околната среда или селското стопанство, както и поради други сериозни изисквания, включително и градоустройственото и държавно планиране, земеползване и социално-икономическо въздействие.

Досегашните правила също предвиждаха държавите да не разрешават отглеждането на ГМО на тяхна територия, въпреки че има одобрение от страна на Европейската комисия. Това обаче ставаше само ако бъде представено ново доказателство, че модифицираната култура представлява риск за здравето на човека или околната среда, както и в случай на „извънредна ситуация“.

Освен правото на държавите да не позволят отглеждането на ГМО на тяхна територия, новите правила въвеждат и задължението там, където се отглеждат такива организми, да не бъде допускано трансгранично замърсяване.

Държавите ще могат и да преразглеждат своите решения и да допускат отглеждането на такива култури, като поискат територията им да стане част от географския обхват, в който е допуснато отглеждането на ГМО на територията на ЕС.

Припомняме, че на този етап ЕК е разрешила отглеждането на две модифицирани култури - царевицата MON 810 на Monsanto и картофите Amiflora, които са разработени от BASF.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен