От април приемат европроекти за инвестиции във фермите

Индикативният бюджет по мярката е в размер на 150 млн. евро

Приемът на проекти по мярката "Инвестиции в земеделски стопанства" се очаква да стартира в първите дни на месец април. Това заяви зам.-министърът на земеделието Васил Грудев и допълни, че приемът ще продължи близо 2 месеца, пише Стандарт.

Индикативният бюджет по мярката е в размер на 150 млн. евро. За периода 2014-2020 година няма да се прилага правилото "първи по време - първи по право", обясни Васил Грудев. Това означава, че няма да има значение кога е подаден проектът, щом има еднакъв брой точки с друг проект, финансиране ще получат всички, които са преминали минималния праг.

При първия прием по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" не е предвидена възможност за колективни инвестиции. Причината според зам.-министър Грудев е, че се наблюдава процес на изкуствено раздробяване на стопанства с цел облагодетелстване за по-голямо съфинансиране.

По време на първия предварителен Комитет за наблюдение по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., който се проведе в София, бяха приети критериите за одобряване на проекти по мярката "Инвестиции в земеделски стопанства". Членовете решиха, че приоритетно ще се дават точки за проекти, свързани с животновъдство, плодове и зеленчуци и етерично-маслени култури.

Проекти, свързани с биоземеделие или на млади фермери, както и проекти, които ще се осъществяват в Северозападна България, също ще получават допълнителни точки. Минималният праг за допустимост на проект по мярката е 10 точки.

"Първите мерки по ПРСР от новия програмен период вече са отворени и по тях се приемат заявления", каза зам.-министър Грудев. Той поясни, че това са площните мерки, свързани с агроекология, биоземеделие, необлагодетелствани райони и Натура 2000.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на страната ни ще бъде разгледана от Европейската комисия по време на втория етап на одобрение, заяви Михаел Пилке, експерт от Главна дирекция "Земеделие" към ЕК, по време на срещата. Той поздрави екипа на министерството за положените усилия за наваксване на изоставането по програмата.
Започва кредитиране по пчеларската програма. Кандидатите с подписани договори по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) за 2015 г. могат да кандидатстват за кредити от ДФ "Земеделие".

Крайният срок за приемане на заявления за кредитиране е 31 юли 2015 г. в областните дирекции на ДФЗ. Кредитите ще са с лихва от 5%. Те ще се отпускат пряко от ДФЗ и ще покриват до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Кандидатите трябва да осигурят собствено финансиране в размер на 5%.

Изплатиха 226 хил. лв. по рибарски проекти. Субсидиите са изплатени от ДФ "Земеделие" за проекти по програма "Рибарство" 2007-2013 г. От средствата около 192 хил. лв. са изплатени по мярката "Развитие на рибарските области".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен