Искаме си българските плодове и зеленчуци

94% от българите смятат, че правителството трябва да подкрепя повече родното производство

Ново социологическо проучване показва висока обществена подкрепа за устойчиво произведена и продавана локално храна. Проучването, подготвено от TNS Opinion в осем европейски страни за Приятели на Земята Европа и Сдружение "За Земята" показва, че 94% от българите смятат, че правителството трябва да подкрепя повече местно произведената храна, съобщава Агенция Кросс.

От интервюираните 81% се опитват да разберат дали храната, която купуват е произведена локално, но 71% смятат, че е трудно да намерят информация от къде могат да си купят такава. 61% от анкетираните смятат, че няма достатъчно места да закупят местно произведена храна в района, в който живеят, а само 43% понякога си купуват такава. В същото време 89% смятат, че закупуването на местно произведена храна помага за създаването на работни места в региона.

Това показва, че местните и централните власти трябва да положат повече усилия, за да се популяризират съществуващите места и начини за закупуване на местно произведени храни, като фермерските пазари, хранителните кооперативи и др, смятат от Сдружение "За Земята". От организацията от години подкрепят подобни инициативи, а по проекта "Правим ОСП да работи за обществото и околната среда", по който е направено и самото проучване организират съвместно с партньори в момента и Фермерският пазар Иван Вазов в София, както и информационен щанд за Общата селскостопанска политика и късите вериги на доставки на него.

"В момента имаме една все по-глобализираща се и индустриализирана хранителна система, която унищожава работни места, уврежда околната среда и създава скъпи хранителни скандали. В същото време българските земеделски производители, особено малките и средните изчезват. Нашето проучване показва обществената подкрепа за нещо по-различно, както и че политиците трябва да направят много повече за поддържането на устойчиво произведената местна храна и за изграждането на местните хранителни икономики, които да съживят българските селски райони. Ние призоваваме министърът на земеделието Десислава Танева да поведе дебат за трансформирането на хранителната система в страната, като постави местната и устойчиво произведена храна, дистрибутирана чрез къси вериги на доставки в същността си, както и да насочи максимално субсидии за земеделски стопани в тази посока. От това би спечелило обществото, биха спечелили местните земеделски производители, както и околната среда", коментира Ивайло Попов от сдружението.