„Социално подпомагане” с нов директор и адрес

Ирена Баирова спечели конкурс

Регионална дирекция „Социално подпомагане” е с нов директор от вчера. След спечелен конкурс в Агенцията за социално подпомагане, начело на дирекцията със заповед от 8 юли 2015 г. застава Ирена Баирова, досегашен началник отдел „Активна политика на пазара на труда” в Бюрото по труда –Добрич. Ирена  Баирова е възпитаник на МЕИ –Варна, специалност „Изчислителна техника” и извъндипломна квалификация от УНСС - специалист по преквалификация.
От месец Регионалната дирекция „Социално подпомагане” се помещава в корпус 1 или т.н. високо тяло, на 9-я етаж.
Ролята на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” е да оказва методическа помощ и навременен контрол на социалните услуги в областта, да работи в полза на бенефициентите и да създава спокойна атмосфера за социалните работници, заяви за радио Добруджа новият директор.