Без пенсия за инвалидите, които могат да работят

Новата система на инвалидните пенсии е заимствана от Германия

Хората с инвалидност от ТЕЛК, които са в работоспособна възраст и увреждането им позволява да работят, да не получават пенсия за инвалидност от НОИ. Върху такава реформа, която ще бъде представена през есента, работи социалното министерство, съобщи вицепремиерът Ивайло Калфин пред в. "24 часа". Сега пенсията се отпуска на база решение на ТЕЛК и зависи само от процента на присъдена инвалидност независимо дали човек продължава да работи.

"Заетостта ще даде възможност за по-големи доходи, а не един човек, който може да работи, да разчита само на ниската инвалидна пенсия. А сумата вместо за пряко подпомагане да бъде насочена, за да се насърчава работодателят да назначи човек с увреждания. Това не изключва плащанията за асистенти, други помощни средства и прочее", заяви Калфин.

Новата система на инвалидните пенсии е заимствана от Германия, където с нарастване на заплатата на човека с увреждания се намалява социалното плащане към него.

Оценката на работоспособността вече няма да се извършва от сегашните ТЕЛК-ове. Те ще продължат да оценяват само заболяванията на хората.

След това медико-социална комисия в НОИ ще прави оценка на индивидуалните потребности на инвалида, както и заболяването му какъв тип работа му позволява да върши. След това ще се търси възможност за преквалификация на инвалида и включването му в пазара на труда.

"Въпреки увреждането си тези хора са пълноценни за определени работи, примерно счетоводители", посочи Калфин.

С 280% са се увеличили инвалидните пенсии в България за последните 15 г., показва анализ на НОИ, обявен преди седмица. В края на миналата година пенсия за инвалидност са получавали над 907 хил. души.