МК вади от бюджета си близо 2 милиона лева за довършване на Ларгото

В противен случай губим 12-те милиона европари за проекта

Министерството на културата ще извади от собствения си бюджет 1 892 900 лв. без ДДС, за да дофинансира реставрацията и консервацията на Ларгото, се вижда от поръчка на сайта на Агенцията за обществени поръчки, съобщава офнюз.бг


Описанието на поръчката е "Извършване на нововъзникнали, поради непредвидени обстоятелства, допълнителни строително - монтажни работи на обект ,"Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" - втори и трети етап", без да се посочват какви са конкретните нововъзникнали допълнителни строителни дейности на стойност 2 милиона лв.


В хода на строителството, след сключването на договора, поради непредвидени обстоятелства, е констатирана необходимостта от извършване на допълнителни видове работи по съответните части за втори и трети етап. Допълнителните видове работи не са залегнали в първоначалното възлагане и са станали известни именно в резултат на изпълнение на основния договор. Нововъзникналите допълнителни СМР са технически неделими от предмета на основния договор и неизвършването им прави невъзможно изпълнението на обекта при договорените условия. Стойността на допълнителните дейности е под 50% от стойността на първата поръчка (бел. ред. - малко над 10 милиона лв.). За втори етап съответно по части АСР, КРР и Конструктивна. За трети етап съответно по части КРР и ВиК, пише в основанията за процедурата.


Преди време Рашидов заяви, че Ларгото ще е готово до края на октомври тази година, после стана ноември, а сега явно е декември, тъй като целият проект на стойност 15,5 милиона лв. - сега вече 17,5 милиона - трябва да е напълно готов документално и отворен за посещение до края на януари 2016 г. В противен случай страната ни ще изгуби 12-те милиона, които Европа ни дава за проекта.


Скандалите около реставрацията на Ларгото на спират, като те се въртят около корупция, прекомерно големи суми за строителните дейности, заличаване на оригинални археологически находки, загуба на автентичност, некачествено извършени реставрационни и консервационни дейности.


Действията на МК предизвика редица протести и брожения от специалисти и граждани, в резултат на което Рашидов състави работна група, която да прегледа проекта и да даде своите препоръки за промяната му. В нея бяха включени и трима представители на обществото като гражданска квота - Манол Глишев, Мария Щурова и Кирил Чуканов. Работата им в групата обаче беше многократно саботирана от държавните органи, които не им даваха достъп до документацията на проекта.

В резултат на това те подадоха сигнал до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), който в момента се разглежда.