"Балканите в XXI век - българският поглед"

Младежка кръгла маса с тема ,,Сирийската криза и Балканите"

За четвърта поредна година УНСС, Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), Студентския дипломатически клуб (СДК), Българското дипломатическо дружество (БДД), Института за икономика и международни отношения (ИИМО) и Националната асоциация за международни отношения (НАМО) организират младежката кръгла маса на тема "Балканите в XXI век - бългаският поглед".

Вдъхновено от последните събития в Близкия изток, евентуалните последици за балканските държави и произхождащите от това предизвикателства за България, тази година събитието е с подтема "Сирийската криза и Балканите". Възможност за участие имат всички студенти и докторанти от български и чуждестранни университети със задълбочени интереси в балканската и световната политика и дипломация.


Студентската асоциация за изследване на международните отношения е сред организацийте с най-знчими и дългогодишни традиции в Университета за национално и световно стопанство. От основаването си през 1999г. тя е стожер на младите студенти от специалностите „Международни отношени“, „Европеистика“. В края на миналата година САИМО отново организира подобно събитие, в което се засегнаха проблемите за бежанците, квотите, геополитическите проблеми, конфликта в Сирия, доброволчеството, руската намеса и най-вече алтернативни изходи от кризата.
Това поредното доказателство, че младите хора в България не са безразлични към случващото се извън страната и искат да намерят начин да помогнат за разрешаването на проблеми от световен мащаб. Те могат да изкажат своето мнение -  и то ще бъде чуто.
 

Крайният срок за подаване на апликационна форма и останалите подробности може да видите на страницата на САИМО или тази на събитието. Победителят ще има възможността да участва със своя доклад на експертната кръгла маса на 23 март в УНСС и да публикува разработка в сп. "Международни отношения".