Депутатите гласуваха за публичност на доклада за КТБ

Законът за банковата несъстоятелност мина на първо четене

Докладът на консултантите от "Аликс партнърс" за фалита на КТБ да стане публичен. Това гласуваха депутатите от правната комисия като приеха на първо четене Закона за банковата несъстоятелност, внесен от депутатите от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев и Петър Чобанов. Вторият законопроект, който бе приет на първо четене на заседанието е внесен от Менда Стоянова и група народни представители. Той също предвижда промени в Закона за банковата несъстоятелност, свързани с възнагражденията на синдиците, публикуването на докладите. Според сега действащия закон при назначаване на синдик УС на фонда за гарантиране на влоговете определя първоначалното му възнаграждение за срок от 6 месеца от назначаването му. Сумата е фиксирана и не може да бъде по-малка от 10 и по-голяма от 30 минимални работни заплати. След изтичането на този срок възнаграждението на синдика се определя като процент от общата сума на осребреното имущество през съответния месец.

Продажбата на имущество не може да започне преди Фондът да е одобрил програмата за това. По тази причина депутатите предлагат, синдикът да получава фиксирана сума докато фондът не посочи начална дата за осребряването. С промените се въвежда и срок от две години на досегашното изискване синдикът да не е бил член на изпълнителен или контролен орган или съдружник в дружество, което е обявено в несъстоятелност и в него са останали неудовлетворени кредитори. Според измененията синдикът ще трябва да изпраща на фонда всеки месец отчет за дейността си, а не ежеседмично, както беше досега.

Достъп до пълната информация и доклада с оценки на отделните активи ще имат само синдикът и фондът. Кредиторите ще получават отчети с обобщени данни. Целта на промяната е да се защити публичният интерес и да се постигне максимална цена при продажбата на активите, посочват вносителите. Фондът може предварително да разреши на синдика да извърши всяка сделка или действие, чийто имуществен интерес надхвърля 10 хил. лв, приеха още депутатите. В момента тази сума е 3 хил. лв. Синдикът вече е задължен да представя в Народното събрание доклад с обобщена информация и оценка по активи, а не само докуемнти от инвентаризация и оценка.

С промените се цели да се усъвършенства правната уредба на производството по банкова несъстоятелност. Така трябва да се коригират и пропуски или неточности, посочват в мотивите си вносителите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен