Медицински университет - Плевен обяви конкурс за "Най-изявен студент – 2016"

Поводът е предстоящото честване на 24 май

Във връзка с предстоящото честване на 24 май Ръководството на МУ – Плевен обявява конкурс за "Най-изявен студент - 2016 г." Наградата е комплексна и се присъжда на български и чуждестранни студенти, представители на всички основни звена, които имат отличен успех и активна научна дейност.

Желаещите да участват в конкурса представят следните документи: за успех – уверение от съответната Студентска канцелария; (от последните 2 семестъра); за активна научна и кръжочна дейност – грамоти, сертификати, текстове на статии, служебни бележки от катедри и др.;

Кандидатите за приза следва да подават документите си за участие в конкурса до 15 април в Учебен отдел, стая 207, Ректорат на МУ. Представените документи ще бъдат разгледани от комисия, назначена от Ректора.

Имената на отличените ще бъдат публикувани на сайта на университета, а наградите ще се връчат на тържеството по повод 24 май.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен