Предлагат проф. Георги Атанасов за награда "Златен грифон"

За цялостен принос в развитието на българската археологическа наука

Регионален исторически музей – Добрич предложи проф. д.и.н. Георги Атанасов, гл. уредник в отдел „Археология" при Регионален исторически музей – Силистра, да бъде номиниран за ежегодната награда „Златен грифон". Тя се дава за цялостен принос в развитието на българската археологическа наука за 2015 г.

Проф. д.и.н. Георги Атанасов предстои да отбележи своя 60-годишен юбилей и 40 години от първата му научна публикация по археология. Той е археолога едновременно с най-високото научно звание и научна степен сред действащите музейните археолози в Добруджа и България. Автор е на 240 научни публикации и 14 книги в областта на българската средновековна и антична археология и изкуствознание. Специализирал е християнска археология и християнско изкуство в Париж и Бордо, Франция. Над 50 са неговите статии на френски, английски, руски и немски език в реномирани чуждестранни сборници списания в Германия, Австрия, Русия, Франция, Чехия, Румъния, Украйна, Молдова и САЩ. Дългогодишен проучвател на средновековния и античния Дуросторум-Дръстър, на ранносредновековните крепости в Добруджа /Скала, Руйно, Окорш, Ветрен, Пресленци, Цар Асен/, на скалните манастири в Северна България, Румънска Добруджа, Молдова и Крим, на античните крепости Тегулицум, Голеш и най-сетне на най-големият античен град Залдапа във вътрешността на Добруджа и Северна България. Той бе първият български учен, който проведе археологически експедиции през 2008-2010, спонсорирани от д-р Милен Врабевски, по проучването на „Онгъла" в Молдова, Украйна и Румъния. Тези изследвания са отразени в излязлата от печат през 2015 г. монография „Първостроителите на българската държава. Органа, Кубрат, Аспарух, Тервел. Автор на изчерпателната с висока научна стойност монография „Добруджанското деспотство. Към политическата, църковната, стопанската и културната история на Добруджа през ХІV век." „Фабер", 2009 г., на единственото изследване по археологията на средновековните български владетелски знаци и символи „Инсигниите на средновековните български владетели", както и всеобхватното изследване „345 раннохристиянски светци-мъченици от българските земи от 2014 г. издадено от НИМ-София. Като гл. редактор на сборник „Добруджа" съдейства за възстановяването и редовното отпечатване на ежегодника през последните 4 г.

Тук може да добавим, че като ръководител на 3 трансгранични проекта, на проект на фондация „Америка за България" обнови експозицията на Археологически музей, изготвил е албуми за религиозните паметници в Добруджа и за скалните манастири в Добруджа, публикувал е над 150 научно-популярни статии за културно-историческата наследство на Добруджа и Силистра в централния и местния печат в Силистра и Добрич, консултант е на 5 филма излъчвани по БНТ и телевизия „Травъл" за културно-историческото наследство на Добруджа, редовен гост през последните 10 години на историческите предавания по БНТ „Памет българска", „История БГ" и „Вяра и общество", представял е археологически паметници от Добруджа на международни изложби във Виена, Букурещ, Трир и Бон.

Особено открояващи са постиженията на проф. д.и.н. Георги Атанасов през 2015 г.

  •   В римо-византийския град Залдапа до с. Абрит, Добричко, той разкри една от най-представителните и богато декорирани епископска базилика с епископска резиденция от V-VІ в., както и най-голямата раннохристиянска крипта в българските земи под олтара на храма.
  •  В средновековния Дръстър откри представителна епископска базилика от втората половина на ІХ в, върху която е издигната катедралната кръстокуполна патриаршеска базилика на Първото българско царство от Х в.
  •  Откри нова, неизвестна късноантична крепостна система в Дуросторум.
  •  Авторитетното столично издателство „Изток-Запад" публикува последната му книга „Първостроителите на българската държава. Органа, Кубрат, Аспарух, Тервел", където редом с останалото се опровергават теориите на някои чужди автори през последните години за несъстоятелността на Велика Кубратова България.
  •  През 2015 г. клонът в Бостън, САЩ, на световно известното издателство Brill, създадено в Лайден, Хонландия, в средата на ХVІІ в., подготви за печат на английски език големия докторат на проф. Г. Атанасов „Християнският Дуросторум-Дръстър" /The Christian Durostorum – Drastar/, отпечатан на български език през 2007 г.
  •  През 2015 г. претърпя второ допълнено издание на български и английски език албума Римската гробница в Дуросторум-Силистра.
  •  През 2015 г. излезе от печат том ІІІ от новата академична поредица. Българска национална история. Първо българско царство, в която Г. Атанасов е автор на 5 от общо 12 параграфа, в които представя и най-новите открития на българската средновековна археология.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен