Общинска комисия установи масови нарушения в сгради - паметници на културата

Огледaни са на над 80 сгради със статут "Недвижими културни ценности”

Оглед на над 80 сгради със статут „Недвижими културни ценности” извърши комисия от експерти на Община Плевен, назначена със Заповед на заместник-кмета арх. Невяна Иванчева. Инициативата е на кмета Георг Спартански, а конкретният повод - незаконното вътрешно преустройство на сградата, известна като кафе „Фейс”, и изграждането на временно съоръжение до нея. След намесата на Община Плевен и експерти от Министерството на културата работата там беше спряна, а преместваемото съоръжение - премахнато. Това информират от пресцентъра на общината.

Проверката обхваща имоти основно по ул. „Васил Левски” и пл. „Свободата”. Целта е да се установи състоянието на зданията, поддържането на фасадния им вид, законността на направени преустройства, преместваеми съоръжения към тях, летни градини, поставени тенти и рекламни пана.

Най-честите установени нарушения са префасадиране на приземните етажи на сградите, извършени или извършващи се вътрешни ремонти, поставени рекламни тела - всички без съгласуване с Министерството на културата, каквото е изричното законово изискване, сочи констативният протокол. Немалко от сградите се нуждаят от фасадна реставрация и консервация. Комисията констатира и обрушени падащи мазилки под балкони, разрушени корнизи, откършени олуци, амортизирани тенти, незаконни преместваеми обекти на различни места.

На този фон прави впечатление сградата на ул. „Васил Левски” 124, където предстои изпълнение на фасадна реставрация, за което е изготвен проект, съгласуван с Община Плевен и Министерството на културата, както и тези с номера 98 и 151 на същата улица, на пл. „Свободата” 20, на ъгъла на ул. „В. Левски” и ул. „Коста Хаджипакев”, които се поддържат в добро състояние, е заключението на комисията.

До собствениците на имотите, в които са установени нарушения, ще бъдат изпратени предписания за отстраняването им. Определените срокове са различни съобразно конкретните констатации. Ако предписанията не бъдат изпълнени, следват глоби и нови предписания.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"