БНБ: Банковата система в България е стабилна (видео)

В изявление управителят на БНБ Димитър Радев прие резултатите от стрес теста, обобщени от консултанската компания Делойт

Банковата система в страната е стабилна, а финансовата устойчивост на банките е висока. Това заяви днес в изявление за медиите управителят на БНБ Димитър Радев. В изказването си той обобщи резултатите от проведения стре стест на банковата система в страната, обобщени от международната консултантска компания Делойт.

"Банковата система на страната е стабилна. Основният показател за финансова устойчивост на банките, измерен като съотношение между базов собствен капитал и рисково претеглени активи, е значително над минималните регулаторни изисквания на системно ниво, а също така и над средните равнища за европейските банки, отчетени при наскоро приключилия европейски стрес тест", заяви Радев.

Този този показател - финансова устойчивост на база отношение между собствен капитал и рискови активи, българските банки значително изпреварват европейските такива, стана ясно още от думите на главния банкер."Този показател, след корекциите в резултат на прегледа на качеството на активите, възлиза на 18.9% при регулаторен минимум от 4.5%. Стрес тестът показва, че ако актуалните макроикономически прогнози до 2018 г. се материализират, този показател допълнително ще се подобри до 22.2%. В случай на дълбока икономическа криза, която е малко вероятна, този показател би се понижил до 14.4%. За европейските банки данните са значително по-ниски и възлизат съответно на 13.9 и 9.4%. Следователно, капиталовата позиция на нашите банки на системно ниво е стабилна с възможност да абсорбира шокове при неблагоприятни пазарни условия", категоричен е Радев.

"Основната цел на стрес теста бе да прегледа беше да се даде задълбочена и независима оценка на банките и банковата система като цяло. Това беше безпрецедентна по своите мащаби инициатива в банковата история на страната, в която под ръководството на БНБ бяха пряко ангажирани над 900 експерти, включително представители на най-реномираните международни одитни компании", поясняв още ръководителят на Народната банка.

Друго основно заключение от проведения стрес тест е, че капиталовата адекватност на всяка една банка, след прегледа на качеството на нейните активи, остава над минималните регулаторни изисквания. "Разбира се, индивидуалните данни варират спрямо посочените осреднени числа. В зависимост от това са изготвени мерки, които за някои банки предвиждат поддържане на съществуващите капиталови буфери, докато за други са насочени към увеличаване на капиталовите буфери и намаляване на рисковите експозиции. Конкретните мерки и срокове са посочени в документите, които ще бъдат публикувани в събота. Изпълнението им започва от понеделник, 15 август 2016 г. Те ще бъдат включени както в плановете на банките за оптимизация на техния капитал и баланси, така и в надзорния процес, осъществяван от БНБ", заявява още Радев.

По думите на Радев резултатите от прегледа не налагат публична подкрепа на банките с ресурси, финансирани от държавния бюджет, а мерките за поддържане и подобряване на капиталовата позиция на отделните банки са основани изцяло на пазарни решения и частни източници.

"В заключение искам да посоча, че прегледът на качеството на активите и стрес тестът на банките не бяха самоцелно действие, а важна част от 18-месечния план за реформи и институционално развитие на БНБ, който представих при избора ми за управител през юли 2015 г. Други ключови елементи на този план са същественото подобряване на дейността на банковия надзор и изграждането на институционална рамка за решаване на проблеми в банковия сектор. Стриктното изпълнение на плана досега помогна за установяването на дисциплина и подобряване на резултатите в сектора. Постигнатите много високи финансови показатели на банките през първите шест месеца на тази година ги поставят в добра изходна позиция за изпълнение на мерките, набелязани в резултат от прегледа на качеството на активите и стрес теста", завършва изявлението си главният банкер, който също така увери, че линията на дисциплина и реформи в банковия сектор ще продължи, като нейната основна насоченост ще бъде не към решаване на проблеми от миналото, а към успешно посрещане на бъдещите предизвикателства.

Докладът вече е предоставен на финансовия министър Владислав Горанов, а в понеделник ще бъде депозиран в парламента.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен