Няма преливане отпадъчни води в Слънчев бряг

Проверени са 13 канализационни помпени станции

Експерти от РИОСВ-Бургас, община Несебър и ВиК-Бургас извършиха проверка по сигнал за спиране на тласкателните помпи за отпадъчни води в канализационната система на к.к."Слънчев бряг". 
Проверени са 13 канализационни помпени станции (КПС), от които седем са на територията на курорта. При проверката не е констатирано преливане. Няма следи от изтичане на отпадъчни води на площадките, откъдето водите се изтласкват към ПСОВ „Равда - Слънчев бряг - Несебър“. 
Не е констатирано изтичане на непречистени отпадъчни води от КПС и заустване във водни обекти и замърсяване на прилежащи терени. В района на КПС не се усеща остра миризма. Осигурено е денонощно наблюдение чрез радиообмен с диспечерски пункт, намиращ се в район Несебър на ВиК-Бургас.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен