Правителството одобри позицията на страната ни за заседание на ЕКОФИН

Очаква се обект на дискусия да бъдат актуалните теми в областта на данъчното облагане като подобряване на данъчната сигурност и борбата с данъчните измами

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 9 и 10 септември в Братислава.
В рамките на заседанието ще бъде обсъдена икономическата политика на ЕС и задълбочаването на Икономическия и паричен съюз. Очаква се обект на дискусия да бъдат актуалните теми в областта на данъчното облагане като подобряване на данъчната сигурност и борбата с данъчните измами, финансовите престъпления и финансирането на тероризма.
Министрите на финансите ще обсъдят изпълнението на Плана за инвестиции за Европа, както и предложения за възможни подобрения на функционирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен