Вече са ясни датите на Фестивала на розата 2017

Празниците в Долината на розите през 2017 г. ще започнат на 12.05.2017 г. с избора на Царица Роза

Празниците в Долината на розите през 2017 г. ще започнат на 12.05.2017 г. с избора на Царица Роза, съобщиха от Община Казанлък. Тържественото начало ще бъде последвано от разнообразната традиционна програма на фестивалните дни, за да достигнат те своята кулминация на 2, 3 и 4 юни, 2017 г.

По време на Фестивала на розата и всички останали празници, включени в културния календар на община Казанлък, ще бъдат въведени нови цени на услугите, съгласно решение № 228 от 28.07.2016 г. на Общински съвет – Казанлък за изменение в Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.