Министър Ивелина Василева откри в Добрич хидрофорна станция

В един от най-големите жилищни комплекси -"Балик"

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри помпено-хидрофорна станция на "ВиК" в един от най-големите жилищни комплекси в Добрич -"Балик", съобщава БТА. Новото съоръжение е част от плана на дружеството за управление на водните потоци и балансиране на налягането във водопроводите.
Помпено-хидрофорната станция обслужва 36 жилищни блока с около 3000 обитатели, които вече оценяват подобреното качество на ВиК-услугата, каза министър Василева. По думите й предприетото от "ВиК" зониране във водоснабдяването на Добрич ще бъде добра база за обновяване на целия воден цикъл в града. Проектът предстои да бъде реализиран, като безвъзмездното финансиране по оперативна програма е 85 000 000 лева, каза Ивелина Василева.
Предстои да бъдат открити още шест помпено-хидрофорни станции, а до края на годината Добрич ще стане първият град в страната, изцяло зониран във водоснабдяването, поясни управителят на "ВиК" АД Петър Калчев. По думите му вече са изградени 12 зони в общината, като до няколко месеца те ще достигнат 22. Калчев коментира, че със зонирането ще бъдат намалени загубите на вода, а когато възникне авария, по-малко потребители ще остават без вода. Кметът на Добрич Йордан Йорданов заяви, че модерният подход в управлението на водите вече се усеща от част от домакинствата.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен