Прекратяват процедурите за концесия на четири язовира в Добричка община

Това реши на заседанието си Общинският съвет

Община Добричка ще прекрати процедурите за отдаване на концесия на четири язовира, реши Общинският съвет днес.
Поради това, че не са подадени оферти, общината ще продължи да стопанисва язовир "Карапелит" с площ над 37 декара и предпазна дига, съобщава БТА.
Не са се явили кандидати и за язовир "Полковник Иваново" с площ близо 15 декара и за язовир "Алцек" с площ от над 11 декара. И язовир "Бенковски", който също е публична общинска собственост и обхваща около 10 декара, няма да бъде предоставен на концесионер.
От кандидатите за стопанисване се е изисквало да ремонтират водоемите, да ги управляват и поддържат на свой риск.