Публикуваха първия официален доклад от мониторинга на „Пловдив 2019“

За първи път в документа са заложени препоръки не само към местното управление и към организацията, която отговаря за европейския проект, но и към управлението на държавата

Малко повече от месец след официалния мониторинг в Брюксел журито на международната комисия изпрати официално своите коментари и препоръки на фондация „Пловдив 2019“. Най-силно в доклада е застъпена положителната оценка за направения от миналата година досега прогрес по основните проекти в програмата на европейска столица на културата, както и прагматичния подход на екипа в справянето с проблемите. Журито дава положителна оценка и на силната политическа подкрепа, която проектът има на местно ниво.
На 12 октомври тази година в Брюксел се състоя първият официален мониторинг на Пловдив – европейска столица на културата. На срещата с международното жури присъстваха кметът Иван Тотев и зам.- кметът Стефан Стоянов като представители на Управителния съвет на фондацията и на Община Пловдив, както и двамата директори на фондацията Валери Кьорлински и Светлана Куюмджиева и проектния мениджър Гина Кафеджиян като представители на оперативния екип, работещ по реализацията на големия проект.
По време на срещата екипът от Пловдив трябваше да отговори на важни въпроси, касаещи управлението, разпределението на отговорностите, планирането на бюджета и инфраструктурата, както и развитието на програмата. В доклада, който от вчера е публикуван и на интернет страницата на комисията, журито предава сбито основните точки и въпроси, засегнати по време на срещата и дава своите препоръки за последващото развитие и работа по проекта.
За първи път в документа са заложени препоръки не само към местното управление и към организацията, която отговаря за европейския проект, но и към управлението на държавата. С отделна точка в доклада си международното жури се обръща с препоръка специално към правителството на България за максимално бързо и спешно отпускане на гласувания и одобрен бюджет за реализацията на Пловдив - Европейска столица на културата. Планирането и успешното реализиране на проекта зависи изцяло от адекватното изпълнение на поетите от държавата ангажименти. Темата за бюджета на европейска столица на културата беше повдигана многократно в публичното пространство от различни посоки, но до момента проблемът не е намерил своето разрешение. Членовете на международното жури изказаха своето желание за съдействие и подкрепа още по време на срещата с екипа през октомври.
Също в посока на максимално прагматично и позитивно взаимодействие са и другите препоръки на журито в настоящия доклад. Те включват срокове за ясни графици по отношение на програмните и инфраструктурни приоритети на Пловдив през следващата година и като цяло за планирането на програмата за 2019, създаване на ясна маркетингова и комуникационна стратегия, която да преведе на достъпен език посланията на програмата, оптимизиране на бюджетите, засилване на мерките за развитие на капацитет и изграждане на публики, засилаване на вътрешния мониторинг върху ефектите на проекта, публикуване не регулярни доклади върху прогреса на инициативата.
Пълният текст на доклада на български и английски със съответните срокове по препоръките и конкретните проекти, включени в тях, може да бъде намерен на сайта на фондация „Пловдив 2019“.