НС гласува промени в Закона за правата на граждани с жилищно-спестовни влогове

В мотивите се посочва, че предложените изменения засягат 55 000 български граждани

Депутатите създадоха възможност жилищно-спестовните влогове да могат да се наследяват по закон и чрез завещание. Измененията целят ускоряване и облекчаване на процеса по финансово компенсиране на жилищно-спестовните влогове чрез тяхната левова индексация, посочват вносителите в мотивите си. Предлага се размерът на бюджетната субсидия да бъде не по-малко от 20 млн. лв. годишно и се въвежда възможност за използване на правото на компенсация по този закон като платежно средство, с което правоимащите да могат да плащат дължими данъци и такси към държавата и общините. Предлага се и удължаване с две години на срока за заявяване на искане за изплащане на компенсация от лица, придобили или започнали изграждане на жилище. Вносителите искат и да се премахне крайният срок за изплащане на всички заявени претенции, който изтича в края на 2019 година.

В мотивите се посочва, че предложените изменения засягат 55 000 български граждани. Законопроектът не предвижда нови финансови задължения на държавата, освен вече съществуващите ангажименти към титулярите на лихвоточки, няма и допълнително финансово натоварване на бюджета.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия