Осигурено е необходимото количество вода за Хитрино

За да се гарантира необходимото количество вода за селото, е ограничено водоподаването към три съседни населени места

ВиК Шумен е осигурило необходимите количества вода за гасеното на пожара в село Хитрино днес. Водоемите са с достъчни водни количества. Всички пожарни автомобили са захранени с вода. Заради недостатъчен дебит налягането на два пожарни хидранта е намаляло, в резултат на което автомобилите са насочени към други хидранти. Налягането вече е възстановено.
Нивото на водата във водоема на Хитрини е достатъчно. Веднага е пуснат дълбок сондаж. Наличен е и дренаж – помпена станиция, но в момента не се налага тя да работи.
За да се гарантира необходимото количество вода за селото, е ограничено водоподаването към три съседни населени места – Върбак, Каменяк и Тимарево. В момента те имат достатъчни количества вода в собствените водоеми. Помпените станции по водоснабдителната система се управляват ръчно.
Осигурено е необходимото количество вода за охлаждане на останалите цистерни от влаковата композиция, за да не се запалят и те, като вече няма опасност това да се случи. Гарантирано е количеството на водата за гасене на тлеещите огнища на къщите и за захранването на центъра на Хитрино.
Качеството на питейната вода не е подложено на риск, тъй като в района на селото няма открити водоизточници.
Кънчо Неделчев – началник на Регионален отдел „Национален строиетелен контрол“ в Шумен, и инж. Розалина Арнаудова от същия отдел пътуват към мястото, за да участват в огледа и констатиране на щетите в Хитрино в резултат на аварията.
Областно пътно управление Шумен мобилизира и изпраща техника и екипи, които да подпомогнат разчистването на терена.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия